Menu

Home
Aktuality
Team
Disciplíny
Fyziologie
Výbava
AIDA ČR
Závody ČR
Lokality
Odkazy
Foto/Video
Forum
Sponzoring
Login

     Berte s sebou do vody místo harpuny foťák!


    Statická Apnea (STA)
    Potápěč se snaží vydržet pod vodou na nádech
    po co nejdelší čas, přičemž může volně plovat
    na hladině, nebo být úplně ponořen /nejhlouběji
    však do 3 metrů/.    Dynamická Apnea (DYN, DNF)
    Tato disciplína spočívá v uplavání co nejdelší
    vzdálenosti pod vodou na nádech. Zároveň se
    dělí na dvě kategorie - dynamická apnea s
    ploutvemi (DYN) a bez ploutví (DNF).


    Free Immersion (FIM)
    Zde se snaží závodník o dosažení maximální
    hloubky bez pomoci jakéhokoliv propulsního
    vybavení /ploutve, sled apod./. Přitahování za
    sestupové lano je povoleno.

    Konstantní zátěž (CWT, CNF)
    Potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí
    ploutví. Odhození zátěže, přitahovaní za lano,
    nebo jiná dopomoc nejsou povoleny. Dělí se
    na kategorie s ploutvemi (CWT) a bez ploutví (CNF).

    Variabilní zátěž (VWT)
    V této disciplíně se k sestupu používá závaží, ve
    formě jakéhosi výtahu /tzv.sled/, který je zanechán
    v cílové hloubce. Potápěč vystupuje svépomocí
    za použití ploutví. Přitahování za lano je povoleno.
    No Limits (NLT)
    Jak již název disciplíny napovídá, nejsou zde
    kladeny téměř žádné limity na techniku sestupu
    a výstupu. Obvyklá kombinace je použití sledu
    pro sestup a balónu naplněného vzduchem pro
    výstup.


  Copyright © Hony 2005 - 2006                                                                                                                                                       hony@nikee.net
Home - Aktuality - Team - Disciplíny - Fyziologie - Výbava - AIDA ČR - Závody ČR - Lokality - Odkazy - Foto/Video - Forum - Sponzoring - Login